વેસ્ટ પ્લાસ્ટિક પાયરોલિસીસ પ્લાન્ટ

  • Waste Plastic Pyrolysis Plant

    વેસ્ટ પ્લાસ્ટિક પાયરોલિસીસ પ્લાન્ટ

    કચરો પ્લાસ્ટિકના સાધન ઉપયોગ માટે વપરાય છે. કચરો પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનોમાં ઉચ્ચ પરમાણુ પોલિમરના સંપૂર્ણ વિઘટન દ્વારા, તેઓ બળતણ તેલ અને નક્કર ઇંધણ ઉત્પન્ન કરવા માટે નાના પરમાણુઓ અથવા મોનોમર્સની સ્થિતિમાં પાછા ફરે છે. સલામતી, પર્યાવરણીય સંરક્ષણ અને સતત અને સ્થિર કામગીરીના આધાર હેઠળ, રિસાયક્લિંગ, હાનિકારકતા અને કચરો પ્લાસ્ટિકમાં ઘટાડો. કંપનીની કચરો પ્લાસ્ટિક પાયરોલિસીસ પ્રોડક્શન લાઇન, પીવીસીના ક્રેકીંગ દ્વારા પેદા થયેલ હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ જેવા એસિડ વાયુઓને સમયસર રીતે દૂર કરવા માટે, ખાસ સંયુક્ત ઉત્પ્રેરક અને વિશેષ સંયુક્ત ડેક્લોરિનેશન એજન્ટનો ઉપયોગ કરે છે, સાધનની સેવા જીવન વધારશે.